Αναζητούμε λογοθεραπευτή-τρια για συνεργασία από το Σεπτέμβριο του 2022 με το κέντρο μας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων Αττικής

Αναζητούμε λογοθεραπευτή-τρια για συνεργασία από το Σεπτέμβριο του 2022 με το κέντρο μας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων Αττικής

Αναζητούμε λογοθεραπευτή-τρια για συνεργασία από το Σεπτέμβριο του 2022 με το κέντρο μας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email : mvadratska@gmail.com