ΑνΟμιΛο 4 | Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Ομιλίας και Λόγου για παιδιά 4 χρονών

ΑνΟμιΛο 4 | Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Ομιλίας και Λόγου για παιδιά 4 χρονών

Υπεύθυνοι Ελληνικής Έκδοσης
Ομάδα Πρόληψης του Π.Σ.Λ.
Α’ Έκδοση 2003
Μαρία Βλασσοπούλου, Βάλια Γαλυφιανάκη, Αθηνά Κόνιαρη, Αναστασία Λαµπρινού, Ρηνιώ Λιβεριάδου, Θεοδώρα Μπόντσιου, Μαριαννίκ Χρυσοµάλλη
Β’ Έκδοση 2018
Επιμέλεια: Μαρία Βλασσοπούλου, Αναστασία Λαµπρινού, Θεοδώρα Μπόντσιου

Εργαλείο Ανίχνευσης των διαταραχών Ομιλίας και Λόγου για παιδιά 4 χρ.

Το ΑνΟµιΛο 4 είναι η ελληνική έκδοση της γαλλικής δοκιμασίας ERTL 4. Το ERTL 4 (Epreuves de Repérage des Troubles du Langage) δημιουργήθηκε από τις λογοπεδικούς Brigitte Roy και Christine Maeder, µε τη στενή συνεργασία παιδιάτρων και άλλων λογοπεδικών. Η τρίτη έκδοση, στην οποία βασίζεται το ΑνΟμιΛο 4 κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 1998, σε έντυπη μορφή. Η προσαρμογή, στάθμιση και έκδοση στην Ελλάδα, σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, έγινε µετά από άδεια των συγγραφέων και του εκδοτικού οίκου Com-Medic. Η προσαρμογή του ΑνΟμιΛο 4 πραγματοποιήθηκε από την ομάδα Πρόληψης του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών (Π.Σ.Λ.), και η στάθμιση ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος Telelogos. (περισσότερα …. Όλη την παρουσίαση)

Στόχος του ΑνΟµιΛο 4

Το ΑνΟμιΛο 4 δημιουργήθηκε για να επιτρέπει την πραγματοποίηση ενός γρήγορου ελέγχου της ομιλίας, του λόγου, της φωνής και της ροής της ομιλίας παιδιών ηλικίας 3:9 έως 4:6 ετών από παιδιάτρους, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς και άλλους ειδικούς που ασχολούνται µε αυτή την ηλικιακή οµάδα.

4 ετών είναι µια ευνοϊκή ηλικία:

Στην ηλικία των 4 ετών τα παιδιά χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα επαρκώς. Οι φωνολογικές, αρθρωτικές και γλωσσικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες συζήτησης τις οποίες διαθέτουν τα παιδιά, τους επιτρέπουν να επικοινωνούν ικανοποιητικά και να έχουν πρόσβαση σταδιακά σε πιο σύνθετες γνώσεις και μεταγλωσσικές δεξιότητες. Παρότι είναι σημαντικό οι επαγγελματίες που ασχολούνται µε μικρά παιδιά να είναι σε εγρήγορση από τους πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού για να ανιχνεύσουν πιθανά σημάδια καθυστέρησης, παύσης της ανάπτυξης ή

μιας δυσλειτουργίας στον τομέα του λόγου είναι λίγες οι φορές που προτείνεται τη συστηματική αξιολόγηση του λόγου πριν την ηλικία των 4 ετών καθώς νωρίτερα οι ρυθμοί ανάπτυξης από παιδί σε παιδί ποικίλουν χωρίς αυτό να θεωρείται πάντα παθολογικό.

Τα 4 έτη είναι µια οριακή ηλικία:

Όταν ένα παιδί παρουσιάζει µια δυσκολία στην ανάπτυξη του λόγου του, τόσο αυτό όσο και η οικογένειά του έχουν ανάγκη ειδικής βοήθειας για την αποκατάσταση ή αναπλήρωση των ελλείψεών του. Η αποκατάσταση είναι σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί πριν το παιδί ενταχθεί στην πρώτη Δημοτικού. Διαφορετικά, πέρα από τις διαταραχές στον προφορικό λόγο, υπάρχει το ενδεχόμενο για το παιδί να παρουσιάσει, και άλλου τύπου διαταραχές, όπως διαταραχές στο γραπτό λόγο, δυσλεξία, συναισθηματικές και κοινωνικές διαταραχές.