Γλωσσικές Ιδιαιτερότητες σε Άτομα με ΔΑΦ και Υψηλό Λεκτικό Προφίλ

Γλωσσικές Ιδιαιτερότητες σε Άτομα με ΔΑΦ και Υψηλό Λεκτικό Προφίλ

Εισηγητές: I. Βογινδρούκας, Ε. Χελάς​, Η. Σασματζόγλου

30 Ιανουαρίου 2021, 17:00-19:00
Κόστος: 30€ | Εξόφληση σεμιναρίου έως 28/1/2021
ΚΩΔ.: Α02


Πληροφορίες για το Webinar
Βιογραφικά Ομιλητών: I. Βογινδρούκας, Ε. Χελάς​, Η. Σασματζόγλου​