Δωρεάν Υπηρεσίες Ανίχνευσης Γλωσσικών Δυσκολιών σε Παιδιά 4-7 Ετών – ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ

Δωρεάν Υπηρεσίες Ανίχνευσης Γλωσσικών Δυσκολιών σε Παιδιά 4-7 Ετών – ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ

Στα πλαίσια της 6ης Μαρτίου, Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας, και με σκοπό την ανάδειξη του έργου των επιστημόνων του κλάδου της λογοθεραπείας και την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης τυχόν γλωσσικών δυσκολιών σε μαθητές, ο  Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.) σε συνεργασία με την εταιρεία  INTE*LEARN προσφέρουν: Δωρεάν υπηρεσίες ανίχνευσης των γλωσσικών δυσκολιών από τα πιστοποιημένα στο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ μέλη του Συλλόγου σε παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών για τη χρονική περίοδο από Δευτέρα 4 Μαρτίου έως και Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 και σε μέγιστο αριθμό 5 παιδιών ανά χορηγητή.

Για την υποστήριξη των δωρεάν υπηρεσιών προσφέρονται από την INTE*LEARN και την Επιστημονική Ομάδα του Ψυχομετρικού Εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ οι αντίστοιχοι κωδικοί χορήγησης του τεστ ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ στους πιστοποιημένους στο Εργαλείο χορηγητές, και μέλη του ΠΣΛ, ενώ ταυτόχρονα οι πιστοποιημένοι χορηγητές προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες αξιολόγησης με τη χρήση του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ στα παιδιά, αλλά και την ενημέρωση των γονέων.

Τα πιστοποιημένα  στο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ μέλη που επιθυμούν να λάβουν την προσφορά της εταιρίας INTE*LEARN παρακαλούνται να ενημερώσουν       έως 1 Μαρτίου 2019  την γραμματεία του Π.Σ.Λ. στο  e-mail info@logopedists.gr