Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις από Απόσταση σε Παιδιά με Αυτισμό: Η Πλατφόρμα KINEMS​

Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις από Απόσταση σε Παιδιά με Αυτισμό: Η Πλατφόρμα KINEMS​

Εισηγητές: Θ. Μπόντσιου, Τ. Χασιώτου

13 Φεβρουαρίου 2021, 17:00-19:00
Κόστος: 30€ | Εξόφληση σεμιναρίου έως 10/2/2021
ΚΩΔ.: Κ01


Πληροφορίες για το Webinar
Βιογραφικά Ομιλητών: Θ. Μπόντσιου, Τ. Χασιώτου