Εκπαιδευτικός Κύκλος Κοινωνικών Δεξιοτήτων Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018

Εκπαιδευτικός Κύκλος Κοινωνικών Δεξιοτήτων Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018

THEOTOKOS SERIOUS GAMES
Ένα εργαλείο για την ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Εισηγήτριες: Χρυσή Κοτρέτσου, Παρασκευή Μεράβογλου

Ημερομηνία Δεξαγωγής Σεμιναρίου:  17.03.2018

Διάρκεια Σεμιναρίου: 09.00 – 16.00

Κάντε κλικ εδώ (PDF Αρχείο)


Πρόγραμμα ανάπτυξης επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Εισηγήτριες: Ειρήνη Πετράκη, Αγγελική Χριστοδούλου

Ημερομηνία Δεξαγωγής Σεμιναρίου:  31.03.2018

Διάρκεια Σεμιναρίου: 09.00 – 17.00

Κάντε κλικ εδώ (PDF Αρχείο)