Εκπαιδευτικός Κύκλος | Φωνητικές & Φωνολογικές Διαταραχές – Από την Διάγνωση στη Θεραπεία

Εκπαιδευτικός Κύκλος | Φωνητικές & Φωνολογικές Διαταραχές – Από την Διάγνωση στη Θεραπεία

Οι φωνολογικές και αρθρωτικές διαταραχές είναι το πιο συχνό πεδίο παρέμβασης του λογοθεραπευτή. Πόσο καλά και αποτελεσματικά όμως ξέρουμε να παρεμβαίνουμε;

Η έγκυρη αξιολόγηση με σταθμισμένα εργαλεία, η σωστή διάγνωση και συχνά η διαφοροδιάγνωση είναι απαραίτητες ώστε η παρέμβασή μας να είναι αποτελεσματική, υψηλού επιπέδου και να συνδέεται με την πρόληψη των διαταραχών του γραπτού λόγου, μιας και είναι γνωστή η σύνδεση αυτού του τύπου διαταραχών με την πρόσβαση στον γραπτό λόγο.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Π.Σ.Λ. οργανώνει μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε αυτές τις διαταραχές, όπου ομιλητές είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εμπειρία, γνώση και ερευνητικό έργο και έχουν οι ίδιες εργαστεί στην δημιουργία και στάθμιση των μοναδικών εργαλείων που διαθέτουμε για την αξιολόγηση αυτών των διαταραχών στην ελληνική γλώσσα.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και την ανασφάλεια την οποία περνάμε σαν θεραπευτές και σαν κλάδος φροντίσαμε οι τιμές των σεμιναρίων να είναι όσο γίνεται χαμηλότερες και το πλαίσιο παρακολούθησης πιο ευέλικτο. Έτσι κάποιος θα μπορεί να παρακολουθήσει ολόκληρο τον κύκλο με έκπτωση 10% ή μόνο αυτά τα σεμινάρια τα οποία χρειάζεται.


Πληροφορίες | Περίληψη Σεμιναρίου | Βιογραφικό Εισηγήτριας


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ – ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

Π.Σ.Λ   ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Τηλ. 210 -777 9901 φαξ 210 – 777 9922
info@logopedists.gr
www.logopedists.gr