Ενημερωτικά Βίντεο

Ενημερωτικά Βίντεο

Τραυλισμός: από την προσχολική ηλικία στην ενήλικη ζωή.

Διάρκεια 24΄.
Επιστημονική παρουσίαση της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για τις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας.


Το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τον τραυλισμό και τις άλλες διαταραχές ροής της ομιλίας.

Η παρουσίαση δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2012.
Διάρκεια 14΄.