Ζητείται θεραπευτής /θεραπεύτρια να συνεργαστεί και να συστεγαστεί με παιδοψυχολόγο και λογοπεδικό σε ιδιωτικό γραφείο στη Βάρη

Ζητείται θεραπευτής /θεραπεύτρια να συνεργαστεί και να συστεγαστεί με παιδοψυχολόγο και λογοπεδικό σε ιδιωτικό γραφείο στη Βάρη

Ζητείται θεραπευτής /θεραπεύτρια να συνεργαστεί και να συστεγαστεί με παιδοψυχολόγο και λογοπεδικό σε ιδιωτικό γραφείο στη Βάρη. Εξαιρετικές προοπτικές για προσωπική ανέλιξη μέσα σε ιατρικό περιβάλλον. Τηλ.6979151571.