Ζητείται Λογοθεραπευτής για τη στελέχωση Κέντρου Ημέρας

Ζητείται Λογοθεραπευτής για τη στελέχωση Κέντρου Ημέρας

Ζητείται Λογοθεραπευτής για τη στελέχωση Κέντρου Ημέρας  για ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες στο Ν. Θεσσαλονίκης. epsyka@otenet.gr