Ζητείται λογοθεραπευτρια από Σεπτέμβριο σε κέντρο στην περιοχή του Γκύζη

Ζητείται λογοθεραπευτρια από  Σεπτέμβριο σε κέντρο στην περιοχή του Γκύζη

Ζητείται λογοθεραπευτρια με άδεια και μπλοκ παροχής υπηρεσιών για συνεργασία από  Σεπτέμβριο σε κέντρο στην περιοχή του Γκύζη για 2_3 φορές την εβδομάδα. Τηλ. 6934230280 βιογραφικά: elasvesta@gmail.com