Ζητείται Λογοπεδικός για συστέγαση με Εργοθεραπευτή και Ε. Παιδαγωγό σε νέο χώρο.

Ζητείται Λογοπεδικός για συστέγαση με Εργοθεραπευτή και Ε. Παιδαγωγό σε νέο χώρο.

Ζητείται Λογοπεδικός για συστέγαση με Εργοθεραπευτή και Ε. Παιδαγωγό σε νέο χώρο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6994933243