Ζητείται συνεργασία άμεσα με λογοθεραπευτή/τρια για 3 μέρες

Ζητείται συνεργασία άμεσα με λογοθεραπευτή/τρια για 3 μέρες

Ζητείται συνεργασία άμεσα με λογοθεραπευτή/τρια για 3 μέρες (Παρασκευή & Σάββατο  & επιλογή 3ης μέρας ανάμεσα σε Τρίτη ή Πέμπτη).
Προϋποθέσεις:  Πτυχίο λογοθεραπείας ,  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχο παιδιατρικό πλαίσιο.
Ασφάλιση ΙΚΑ ή δυνατότητα μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Αποστολή βιογραφικών στο ergomilw@hotmail.com με ένδειξη “ΛΘ 2022”