Ζητείτε φοιτήτρια λογοθεραπείας για πρακτική άσκηση και πτυχιούχος λογοθεραπεύτρια

Ζητείτε φοιτήτρια  λογοθεραπείας για πρακτική άσκηση και πτυχιούχος λογοθεραπεύτρια

Από κέντρο Λογοθεραπείας στην Ναύπακτο ζητείτε φοιτήτρια  λογοθεραπείας για πρακτική άσκηση και πτυχιούχος λογοθεραπεύτρια για 6ωρη πενθήμερη απασχόληση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947445254 – Κονιστή Ρούλα – Roula_konisti@yahoo.gr