ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογοθεραπευτής /-τρία από το κέντρο ikid στην Πετρούπολη για άμεση συνεργασία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογοθεραπευτής /-τρία από το κέντρο ikid στην Πετρούπολη για άμεση συνεργασία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογοθεραπευτής /-τρία από το κέντρο ikid στην Πετρούπολη για άμεση συνεργασία. Προσφέρονται Part-time απασχόληση, πλήρης ασφάλιση και μια ειδική εκπαιδευτική διαδικασία για τον υποψήφιο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε παιδιατρικό πληθυσμό.
Βιογραφικά στο e-mail: info@ikid.gr