ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/-ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/-ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/-ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ e-mail: xatzhaleka@hotmail.com