ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ Η ΚΑΤΟΧΗ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ email: info@logouharis.gr