Η Λογοθεραπεία σε νέο πλαίσιο – ανοιχτή συζήτηση για τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως θεραπευτικής πρακτικής

Η Λογοθεραπεία σε νέο πλαίσιο – ανοιχτή συζήτηση για τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως θεραπευτικής πρακτικής