Θέση Λογοθεραπευτή στα Ιωάννινα

Θέση Λογοθεραπευτή στα Ιωάννινα

Η διεπιστημονική ομάδα της Λογοποίησης στα Ιωάννινα αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια για να καλύψει τη θέση του παιδιατρικού λογοθεραπευτή-τριας από τον 9ο του 2020.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές και ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο λογοθεραπευτή από ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας μας ή/και του εξωτερικού.
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο κλινικό πλαίσιο >3 χρόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια συνοδευτική επιστολή στο info@virvidaki.gr. Υπεύθυνη η κ Ελεάννα Βιρβιδάκη.