ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Η Σχολή Θετικών Επιστημών  του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για προσφορά εποπτείας   πρακτικής άσκησης  στα προγράμματα σπουδών της για το ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:

Τμήμα  Επιστημών Υγείας 

 • Κλινικός Επόπτης – Λογοθεραπείας  

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Ακολουθεί τις διαδικασίες εποπτείας της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, όπως αυτές ορίζονται από τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου
 • Εφαρμόζειτο μοντέλο εποπτείας /μάθησης του Πανεπιστημίου και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών
 • Προσφέρει καθοδήγηση στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας
 • Εποπτεύει και διευκολύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση της τεχνολογίας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό δίπλωμασπουδών στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
 • Ενεργή κλινική εμπειρία (τουλάχιστον 5 έτη) σε διάφορους κλινικούς πληθυσμούς
 • Εμπειρία (τουλάχιστον 3 έτη)συνεργασίας με άλλους ειδικούς καθώς και σε πολυθεματικές ομάδες
 • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου
 • Εγγεγραμμένο μέλος στο Σύνδεσμο Λογοπαθολόγων Κύπρου ή κάτοχος προσόντων που επιτρέπουν να καταστεί μέλος του Συνδέσμου Εγγεγραμμένων ΛογοπαθολόγωνΚύπρου
 • Πιστοποίηση στην εποπτεία κλινικής πρακτικής
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και δεξιότητες παρουσίασης
 • Δεξιότητες διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Δυνατότητα καθοδήγησης και στήριξης των φοιτητών
 • Δυναμική προσωπικότητα με καινοτόμες ιδέες και ομαδικό προσανατολισμό

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Επιστολή στην οποία να φαίνεται το γνωστικό αντικείμενογια το οποίο ενδιαφέρονται
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018,στην ηλεκτρονική  διεύθυνση:

hrm@euc.ac.cy  Τηλ +357 22713061  


Σύνδεσμοι