Σύντομο, Προσωρινό Κείμενο Θέσης (position paper) της ΟΕΕΔΡΟ

Το επιστημονικό και κλινικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η ΟΕΕΔΡΟ προσδιορίζει τις διαταραχές ροής της ομιλίας περιλαμβάνει επιγραμματικά τις εξής παραδοχές:

 • Οι διαταραχές ροής της ομιλίας είναι ένας γενικός όρος που συμπεριλαμβάνει: τον εξελικτικό τραυλισμό, το βατταρισμό, τον τραυλισμό ψυχογενούς αιτιολογίας, τον τραυλισμό νευρογενούς αιτιολογίας.
 • Ο εξελικτικός τραυλισμός και ο βατταρισμός είναι νευρογλωσσικές διαταραχές οι οποίες έχουν λεκτικά, σωματικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά και συνέπειες στην επικοινωνία, την κοινωνικότητα και τη λειτουργικότητα του Προσώπου που Τραυλίζει.
 • Ο εξελικτικός τραυλισμός είναι το αποτέλεσμα οργανικών (κληρονομικών και νευρολογικών), γλωσσικών, συναισθηματικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
 • Ο εξελικτικός τραυλισμός και ο βατταρισμός δεν είναι ψυχιατρικές, ψυχολογικές ή νευρωσικές διαταραχές.
 • Ο εξελικτικός τραυλισμός όταν εδραιωθεί αποτελεί μια μόνιμη διαταραχή στη ροή της ομιλίας που συνοδεύει το πρόσωπο που τραυλίζει σε όλη του τη ζωή.
 • Η αξιολόγηση αμέσως μετά την εμφάνισή των πρώτων συμπτωμάτων και η έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία κατά την προσχολική ηλικία μπορεί να αποτρέψει την εδραίωση του εξελικτικού τραυλισμού. Η κατάλληλη θεραπεία στα παιδιά σχολικής ηλικίας, στους εφήβους και στους ενηλίκους μπορεί να ελαχιστοποιήσει τα συμπτώματα του τραυλισμού και τις επικοινωνιακές, ψυχολογικές και λειτουργικές συνέπειές τους.
 • Οι διαταραχές ροής της ομιλίας είναι ένα από τα αντικείμενα της επιστήμης της παθολογίας του λόγου και της ομιλίας.
 • Ο εξειδικευμένος λογοπεδικός/λογοθεραπευτής /λογοπαθολόγος με αντικείμενο τις διαταραχές ροής της ομιλίας, καλύπτει διαγνωστικά και θεραπευτικά στο σύνολό τους τα λεκτικά, ψυχολογικά, επικοινωνιακά και λειτουργικά ελλείμματα που προκύπτουν από τις διαταραχές ροής της ομιλίας, σε όλες τις ηλικίες.
 • Οι παρεμβάσεις από άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στις περιπτώσεις που απαιτούνται, είναι επικουρικές στις κλινικές παρεμβάσεις του λογοπεδικού/λογοθεραπευτή/λογοπαθολόγου. Μη λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις δεν είναι από μόνες τους αποτελεσματικές στις διαταραχές ροής της ομιλίας.
 • Η κλινική άσκηση του επαγγέλματος του λογοπεδικού / λογοθεραπευτή / λογοπαθολόγου με αντικείμενο τις διαταραχές ροής της ομιλίας προϋποθέτει κλινική εξειδίκευση στις διαταραχές ροής της ομιλίας η οποία θα πρέπει, κατά τα διεθνή πρότυπα, να διατηρείται ενεργή μέσα από διαδικασίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα, στη χώρα μας δεν έχουν θεσπιστεί τα κριτήρια, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κλινικής εξειδίκευσης στις διαταραχές ροής της ομιλίας. Στη χώρα μας προς το παρόν, δεν προβλέπονται από τους επαγγελματικούς συλλόγους των λογοπεδικών / λογοθεραπευτών / λογοπαθολόγων θεσμοθετημένες διαδικασίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για την κλινική άσκηση του επαγγέλματος.
 • Η κοινότητα των προσώπων που τραυλίζουν αποτελεί τον αποδέκτη των υπηρεσιών λογοθεραπείας και διαμορφώνει με τη στάση της το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας αλλά και τη στάση της κοινής γνώμης σε θέματα διαταραχών ροής της ομιλίας.