Κοινωνικότητα και Κοινωνική Ανάπτυξη – Αρχές Εντατικής Αλληλεπίδρασης

Κοινωνικότητα και Κοινωνική Ανάπτυξη – Αρχές Εντατικής Αλληλεπίδρασης

Εισηγητές: I. Βογινδρούκας, Ε. Χελάς​, Η. Σασματζόγλου

09 Ιανουαρίου 2021, 17:00-20:00
Κόστος: 30€
ΚΩΔ.: Α01


Πληροφορίες για το Webinar
Βιογραφικά Ομιλητών: I. Βογινδρούκας, Ε. Χελάς​, Η. Σασματζόγλου​