ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΑΤΟΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ E-MAIL kestou_ioanna@yahoo.gr