ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 3ετή εμπειρία και άνω, ζητείται από κέντρο θεραπειών στην Παλλήν

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 3ετή εμπειρία και άνω, ζητείται από κέντρο θεραπειών στην Παλλήν

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 3ετή εμπειρία και άνω, ζητείται από κέντρο θεραπειών στην Παλλήνη με προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας από τον Σεπτέμβριο με χρήση μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο email: logokentro@gmail.com