Προαγωγή φωνολογικής ευκρίνειας σε παιδιά με διαταραχές στους φθόγγους ομιλίας (SPEECH SOUND DISORDERS)

Προαγωγή φωνολογικής ευκρίνειας σε παιδιά με διαταραχές στους φθόγγους ομιλίας (SPEECH SOUND DISORDERS)

Εισηγήτρια: Κάκια Πετεινού BSc., M.Ed., PhD., SLP

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου & Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 | 09:30 – 12:30
Κόστος: 60€ | Εξόφληση σεμιναρίου: έως 15/02/202
ΚΩΔ.: Γ1


Πληροφορίες για το Webinar & Βιογραφικό εισηγήτριας