ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής υγιεινής και Ερευνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής υγιεινής και Ερευνών

H υποβολή των βιογραφικών παρατείνεται έως 28/11/2019

Δείτε την πρόσκληση (PDF Αρχείο)