Προσφυγή Π.Σ.Λ. στο ΣτΕ

Προσφυγή Π.Σ.Λ. στο ΣτΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών,  προσέφυγε ενώπιον του ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46633/15.6.2018 (ΦΕΚ Β’ 2284/15.6.2018) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, που αφορά την πληρωμή των λογοθεραπειών μέσω ειδικής βεβαίωσης τύπου voucher, ως παράνομης και αντισυνταγματικής, θίγουσας θεμελιώδη δικαιώματα των μελών μας.

Ο πρόεδρος
Βασίλης Μύρκος