Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό

Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της Παγκόσμιας Μέρας για τον Αυτισμό,  στις 2 Απριλίου 2017, πραγματοποιείται η επίσημη κυκλοφορία της ιστοσελίδας http://www.transformautismeducation.org/gr/ του προγράμματος «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό».