Σεμινάριο με θέμα: «Σιτίζοντας το πρόωρο νεογνό: Από την αξιολόγηση πρώιμων δεξιοτήτων σίτισης ως την παρέμβαση»

Σεμινάριο με θέμα: «Σιτίζοντας το πρόωρο νεογνό: Από την αξιολόγηση πρώιμων δεξιοτήτων σίτισης ως την παρέμβαση»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.) σε συνεργασία με το ΙΑΣΩ, στις 14 Ιουνίου 2019,  οργάνωσαν και πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία, το σεμινάριο με θέμα: «Σιτίζοντας το πρόωρο νεογνό: Από την αξιολόγηση πρώιμων δεξιοτήτων σίτισης ως την παρέμβαση»,«EARLY FEEDING SKILLS ASSESSMENT», με εισηγήτρια την κ. Suzanne  Thoyre   RN. PhD.