Το Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης και Λογοθεραπείας Αλίμου, ζητεί Λογοθεραπεύτρια/λογοθεραπευτή για άμεση πρόσληψη

Το Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης και Λογοθεραπείας Αλίμου, ζητεί Λογοθεραπεύτρια/λογοθεραπευτή για άμεση πρόσληψη

Το Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης και Λογοθεραπείας Αλίμου, ζητεί Λογοθεραπεύτρια/λογοθεραπευτή για άμεση πρόσληψη.
Βιογραφικά στο psy.markantonaki@gmail.com