1. Ευρωπαική Ημέρα Λογοθεραπείας  2010, Τρίπτυχο Πρόληψης (Πατήστε Εδώ)
  2. Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας 2011, Τρίπτυχο Βαρηκοϊας 2011 (Πατήστε Εδώ)
  3. Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας 2008, Τρίπτυχο Νευρολογικές Διαταραχές 2008 (Πατήστε Εδώ)
  4. Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας 2009, Τρίπτυχο Φωνής