ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ | (Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης)- Ομάδα Έρευνας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ | (Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης)- Ομάδα Έρευνας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών

Συγγραφείς: Ειρήνη Λεβαντή, Λιουντμίλα Κιρπότιν, Ευδοκία Καρδαμίτση, Μαρίτσα Καμπούρογλου
Στην Έρευνα συμμετείχαν τα μέλη της Ομάδας Έρευνας του Συλλόγου Λογοπεδικών: Ειρήνη Λεβαντή, Ρεγγίνα Μακρή, Ροντίκα Ζυγούρα, Ευδοκία Καρδαμίτση, Γιώργος Καλομοίρης, Αθηνά Φραγκούλη, Λιουντμίλα Κιρπότιν

Η Δοκιμασία στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της έρευνας «Η Φωνητική και Φωνολογική Εξέλιξη των Παιδιών στην Ελλάδα». Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Αττικής από το 1989 έως το 1992 και βασίστηκε στη θεωρία της ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Η δοκιμασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο λογοπεδικό σε ένα πρώτο στάδιο:

  • Να καταγράψει το φωνητικό ευρετήριο του παιδιού και να αξιολογήσει αν τα φωνήματα που το παιδί χρησιμοποιεί αντιστοιχούν στη χρονολογική του ηλικία.
  • Να αξιολογήσει την αντιθετική λειτουργία των φωνημάτων
  • Να αναλύσει το φωνολογικό του σύστημα και να αξιολογήσει την λειτουργική του επάρκεια.
  • Να καταγράψει τους φωνοτακτικούς συνδυασμούς που είναι ικανό να πραγματοποιήσει

Σε ένα δεύτερο στάδιο: Να συγκρίνει το φωνητικό ευρετήριο του παιδιού, το φωνολογικό σύστημα, την αντιθετική λειτουργία των φωνημάτων και τις φωνοτακτικές του δυνατότητες με αυτές των παιδιών που έχουν την ίδια χρονολογική ηλικία, με τελικό στόχο την οργάνωση του φωνολογικού συστήματος των ενηλίκων.

Το τεστ αυτό βρίσκεται σε επικαιροποίηση και επανέκδοση.