Τακτικά μέλη
Για την εγγραφή σας στον Π.Σ.Λ.. ως τακτικό μέλος θα χρειαστείτε:

Οι απόφοιτοι τμημάτων της ημεδαπής
• 1) Αίτηση Εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών. Πατήστε ΕΔΩ
• 2) Περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας νέων μελών: χαρτιά που πρέπει να προσκομίσετε για να κάνετε αίτηση εγγραφής στον Π.Σ.Λ. Πατήστε ΕΔΩ

Τα υποψήφια μέλη των τμημάτων της ημεδαπής και των φοιτητών (ΑΤΕΙ), μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@logopedists.gr


Οι απόφοιτοι τμημάτων της αλλοδαπής
• 1) Αίτηση Εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών. Πατήστε ΕΔΩ
• 2) Περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας νέων μελών: χαρτιά που πρέπει να προσκομίσετε για να κάνετε αίτηση εγγραφής στον Π.Σ.Λ.. Πατήστε ΕΔΩ


Δόκιμα μέλη: Φοιτητές ανώτατων Σχολών λογοθεραπείας (ΑΤΕΙ)

Για την εγγραφή σας στον Π.Σ.Λ. ως δόκιμο μέλος θα χρειαστείτε:

  • 1) Αίτηση Εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών. Πατήστε ΕΔΩ
  • 2) Φωτοαντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας
  • 3) Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος εξαμήνου.

Η εγγραφή των δόκιμων μελών στα μητρώα του Π.Σ.Λ έως την αποφοίτηση τους είναι δωρεάν .

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στα γραφεία του Π.Σ.Λ. στη διεύθυνση:

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών
Ελ. Βενιζέλου 50 & Σαρανταπόρου, Τ.Κ 155 61 Χολαργός, Αττική

Τα υποψήφια μέλη των τμημάτων της ημεδαπής και των φοιτητών (ΑΤΕΙ), μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@logopedists.gr


ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Σ.Λ.
Τράπεζα: ALPHA BANK   232002001000011
ΙΒΑΝ   –  GR05 0140 2320 2320 0200 1000 011
Δικαιούχος: Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών