40 Χρόνια Π.Σ.Λ.- Party

40 Χρόνια Π.Σ.Λ.- Party

25 Ιουνίου 2022, 21:30
Εύξεινος Λέσχη Αθηνών
Ψαρομιλήγκου 29, Θησειο, Αθήνα
Για την είσοδό σας απαιτείται πρόσκληση την οποία μπορείτε να βρείτε στην γραμματεία του Συλλόγου μέχρι 13/6 στο τηλέφωνο 210 7779901 ή στο info@logopedists.gr