Απόφαση 1455 Σχετικά με εκπρόθεσμες υποβολές ατομικών αιτημάτων

Απόφαση 1455 Σχετικά με εκπρόθεσμες υποβολές ατομικών αιτημάτων

ΕΟΠΥΥ: Λήψη απόφασης σχετικά με τις εκπρόθεσμες υποβολές ατομικών αιτημάτων δικαιούχων του οργανισμού λόγω COVID-19
Δείτε το PDF Αρχείο