Διοικητικό Συμβούλιο
Προεδρείο
Πρόεδρος : Μύρκος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος : Μάντακα – Brinkmann Ελληάννα
Γ. Γραμματέας : Ρόγκας Κωνσταντίνος
Ταμίας : Ράπτη Μαρία
Μέλη
Βαΐτση Αλεξάνδρα
Ζαρκάδα Ελένη
Κούτρας Σπύρος
Λαμπίρη Ειρήνη
Οικονομίδου Ευαγγελία
Χαραλάμπους Ελένη
Αναπληρωματικά Μέλη
Κόρδας Σταμάτης
Τσαβαλιά Έυη
Αλιμπέρτης Γιώργος
Καλύβης Γιώργος
Σύμβουλοι στήριξης Δ.Σ.
Καλομοίρης Γιώργος
Τόλη Ισμήνη
Φραγκούλη Αθηνά
Εξελεγκτική Επιτροπή
Αποστολοπούλου Νάνσυ
Μπέρτου Γεωργία
Πατσάλη Ιβανίνα

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής:
Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει δυο φορές τον μήνα στην έδρα του Π.Σ.Λ. και αποτελείται από 3 μέλη του Δ.Σ.