Διοικητικό Συμβούλιο
Προεδρείο
Πρόεδρος : Μύρκος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος : Μάντακα – Brinkmann Ελληάννα
Γ. Γραμματέας : Κούτρας Σπυρίδων
Ταμίας : Αναγνώστου Φλώρα
Μέλη
Οικονομίδου Ευαγγελία
Πατριάρχη Ελένη
Ρόγκας Κωνσταντίνος
Τούφας Κωνσταντίνος
Τσαβαλιά Εύη
Αναπληρωματικά Μέλη
Ταουσιάνης Νικόλαος
Βαΐτση Αλεξάνδρα
Σύμβουλοι στήριξης Δ.Σ.
Καλομοίρης Γιώργος
Τόλη Ισμήνη
Φραγκούλη Αθηνά
Εξελεγκτική Επιτροπή
Αποστολοπούλου Νάνσυ
Μπέρτου Γεωργία
Πατσάλη Ιβανίνα

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής:
Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει δυο φορές τον μήνα στην έδρα του Π.Σ.Λ. και αποτελείται από 3 μέλη του Δ.Σ.