ΕΟΠΥΥ Ηλεκτρονική υποβολή ατομικών αιτημάτων

ΕΟΠΥΥ Ηλεκτρονική υποβολή ατομικών αιτημάτων

Από 15/12/2020  παρέχεται πλέον η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων για Παροχές του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (Φ.Α.Υ)
Δείτε το PDF Αρχείο