Ζητείται λογοθεραπευτής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για απογευματινή εργασία σε κέντρο ειδικών θεραπειών στον Γέρακα

Ζητείται λογοθεραπευτής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για απογευματινή εργασία σε κέντρο ειδικών θεραπειών στον Γέρακα

Ζητείται λογοθεραπευτής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για απογευματινή εργασία σε κέντρο ειδικών θεραπειών στον Γέρακα από τον Σεπτέμβριο του 2021. Επιθυμητή η προυπηρεσία με παιδιατρικό πληθυσμό. Αποστολή βιογραφικών στο mysyndesis@gmail.com