Ζητείται λογοθεραπευτής, -τρια για συνεργασία με κέντρο ειδικών θεραπειών στον Πειραιά

Ζητείται λογοθεραπευτής, -τρια για συνεργασία με κέντρο ειδικών θεραπειών στον Πειραιά

Ζητείται λογοθεραπευτής, -τρια για συνεργασία με κέντρο ειδικών θεραπειών στον Πειραιά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με συχνότητα 2 ημέρες την εβδομάδα. Απαραίτητες προϋποθέσεις: τριετής εμπειρία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: peripaidiouologos@gmail.com