Θέματα διαφοροδιάγνωσης του δίγλωσσου παιδιού: Πολύπολιτισμικοί παράγοντες.

Θέματα διαφοροδιάγνωσης του δίγλωσσου παιδιού: Πολύπολιτισμικοί παράγοντες.

Εισηγήτρια: Μαρία Βλασσοπούλου ,PhD Λογοπεδικός

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022, 17:00 – 19:30
Κόστος: 30€ | Εξόφληση σεμιναρίου: έως 12/1/2022
ΚΩΔ.: Β1


Πληροφορίες για το Webinar & Βιογραφικό εισηγήτριας