Κοινωνικότητα και Κοινωνική Ανάπτυξη – Αρχές Εντατικής Αλληλεπίδρασης

Κοινωνικότητα και Κοινωνική Ανάπτυξη – Αρχές Εντατικής Αλληλεπίδρασης

Εισηγητές: I. Βογινδρούκας, Ε. Χελάς​

09 Ιανουαρίου 2021, 17:00-20:00
Κόστος: 30€ | Εξόφληση σεμιναρίου έως 7/1/2021
ΚΩΔ.: Α01


Πληροφορίες για το Webinar
Βιογραφικά Ομιλητών: I. Βογινδρούκας, Ε. Χελάς​