ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 3ετή εμπειρία και άνω σε παιδιά, ζητείται άμεσα από κέντρο θεραπειών στην Παλλήνη

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 3ετή εμπειρία και άνω σε παιδιά, ζητείται άμεσα από κέντρο θεραπειών στην Παλλήνη

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 3ετή εμπειρία και άνω σε παιδιά, ζητείται άμεσα από κέντρο θεραπειών στην Παλλήνη με προοπτική μακροχρόνιας και σοβαρής συνεργασίας από τον Σεπτέμβριο με χρήση μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο email: logoukentro@gmail.com