Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος Διαταραχών Ροής της Ομιλίας

Μέλη: Ελένη Ζαΐρη, Κατερίνα Καλαϊτζίδου, Μαρία Κλάδου, Δημήτρης Μαρούσος, Ελένη Μητροπούλου, Βάλλη Παντελεμίδου, Γιώργος Φούρλας, Μιρέλα Χωριανοπούλου

Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας (ΟΕΕΔΡΟ) είναι μία επιτροπή του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών.
Λειτουργεί από τον Ιανουάριο 2008 και αποτελεί ομάδα εργασίας με αντικείμενο τις διαταραχές ροής της ομιλίας.
Αποτελεί την επιστημονική, γνωμοδοτική και συμβουλευτική επιτροπή του ΠΣΛ σε ό,τι αφορά τις διαταραχές ροής της ομιλίας.

Πληροφορίες σχετικά με την ομάδα και το έργο της:

  • Οι διαταραχές ροής ομιλίας – Κείμενο Θέσης
  • Ο κανονισμός λειτουργίας της Ομάδας
  • Ποιοι είμαστε
  • Το έργο μας
  • Προγράμματα εργασίας σε εξέλιξη
  • Σύνδεσμοι

Η ΟΕΕΔΡΟ ‘ανοίγει’ για τα νέα μέλη κάθε φορά που ολοκληρώνεται κάποιος σχεδιασμός δράσης / εων και ξεκινά η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων δράσεων. Ωστόσο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψήφια νένα μέλη δεν έχει χρονικούς περιορισμούς δηλαδή κάποιος μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον οποτεδήποτε.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στην ομάδα