ΦΕΚ. Β 4999 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΦΕΚ. Β 4999 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Τροποποιήσεις των μέτρων που ισχύουν από 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. (Σελίδα 6 του PDF παράγραφος 6)
Δείτε το ΦΕΚ (PDF Αρχείο)