ΦΕΚ Μείωση Ενοικίου – Δεκέμβριος 2020

ΦΕΚ Μείωση Ενοικίου – Δεκέμβριος 2020

ΦΕΚ Β’ 5577/17-12-2020 Μείωση ενοικίου για τον μήνα Δεκέμβριο – Οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος.
Δείτε το ΦΕΚ (PDF Αρχείο)