ΦΕΚ Μείωση Ενοικίου

ΦΕΚ Μείωση Ενοικίου

ΦΕΚ Α.1251/2020 για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020.
Δείτε το ΦΕΚ (PDF Αρχείο)