Κοινωνικότητα και Κοινωνική Ανάπτυξη – Αρχές Εντατικής Αλληλεπίδρασης

Εισηγητές: I. Βογινδρούκας, Ε. Χελάς​ 09 Ιανουαρίου 2021, 17:00-20:00 Κόστος: 30€ | Εξόφληση σεμιναρίου έως 7/1/2021 ΚΩΔ.: Α01 Πληροφορίες για το Webinar Βιογραφικά Ομιλητών: I. Βογινδρούκας, Ε. Χελάς​