Μέρος 1ο – Μιλάω στην τάξη


Μέρος 2ο – Οι συμμαθητές μου και εγώ


Μέρος 3ο – Αναζητώντας Υποστήριξη


Μέρος 4ο – Σχέση Ζωής


Μέρος 5ο – Δάσκαλέ μου κάτι να σου πω


Μέρος 6ο – Παιδί μου κάτι να σου πω


Μέρος 7ο – Λέξεις και Πλάσματα