Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι,

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο 13ο Συνέδριο του ΠΣΛ.

Το Συνέδριο αυτό έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη νέων αλλά και πιο έμπειρων συναδέλφων για σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και νέες θεραπευτικές μεθόδους στο  κλινικό τους έργο. Η θεωρητική κατάρτιση του κάθε λογοπεδικού είναι σε συνεχή εξέλιξη και σαν κλινικός οφείλει να συνδέει τις υπάρχουσες γνώσεις του με καινοτόμες, αλλά και κλινικά ενδεδειγμένες τεχνικές, να γνωρίζει τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της τηλεκπαίδευσης, να προσαρμόζει και να διευρύνει ανάλογα την κλινική του καθημερινότητα. Όλα αυτά θα τον βοηθήσουν να βελτιώσει και να εξελίξει την κλινική του πράξη.

Το 13ο Συνέδριο θα προσπαθήσει να καλύψει αυτή την ανάγκη καθώς και το  αίτημα για εμβάθυνση στη λογοπεδική γνώση, αλλά συγχρόνως να δώσει τα πλεονεκτήματα μιας ευρύτερης επιστημονικής συνάντησης μέσω των διεθνώς αναγνωρισμένων προσκεκλημένων ομιλητών,  αλλά και των στρογγυλών τραπεζιών  και των ανακοινώσεων των πιο αναγνωρισμένων επιστημόνων της χώρας μας. Η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας με άλλες ειδικότητες (ιατρούς, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, δασκάλους κ.α.) είναι στόχος του συνεδρίου.  Όλα αυτά συνδυάζοντας την ευκαιρία να γνωρίσουμε νέους συναδέλφους και να διευρύνουμε το επιστημονικό και επαγγελματικό μας δίκτυο.

Η δομή του συνεδρίου μας έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να ευοδώσει την ουσιαστική γνώση και εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα κάθε θεματική ενότητα θα ξεκινάει με τον κεντρικό προσκεκλημένο ομιλητή ο οποίος θα πλαισιώνεται από διακεκριμένους έλληνες επιστήμονες με την προσδοκία να δημιουργηθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος για την κάθε επιστημονική οντότητα.
Θα ακολουθούν διεπιστημονικά στρογγυλά τραπέζια τα οποία θα συζητήσουν και θα αναδείξουν σύγχρονες και καινοτόμες στρατηγικές και μεθόδους παρέμβασης.

Σειρά έχουν οι ανακοινώσεις οι οποίες θα έχουν επιλεγεί και πραγματικά θα έρχονται να προσθέσουν κάτι καινούργιο στην ουσιαστική καθημερινή κλινική πράξη.

Τέλος εργαστήρια  και καινοτόμα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται παράλληλα γι’ αυτούς που θέλουν την παραπέρα επιμόρφωση και εκπαίδευση.

Το συνέδριο θα εμβαθύνει ιδιαίτερα σε
τρεις παθολογικές ενότητες: στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος, στις διαταραχές επικοινωνίας παιδικής ηλικίας και στις νευροεκφυλιστικές διαταραχές.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά και να συμβάλλετε στην επιτυχία του συνεδρίου μας.

Μαρία Βλασσοπούλου   Βασίλης Μύρκος
Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας Λόγου και Επικοινωνίας
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών
Λογοπεδικός, MSc
Πρόεδρος Επιστημονικής Ομάδας Πρόεδρος Π.Σ.Λ.